НАРОДНАТА ПЕСЕН

В памет на мама Рада!

Мамо, благодаря ти, че наследих твоята дарба!

Някой ли щом я запее, аз я запявам веднага –

Род се запазва така, Обич подтичва тъй както река…

 

Днес съм край свои най-близки приятели:

ангели точни – но скромни ваятели!

Трудно и скромно край мен тананикат:

аз им запявам – те нека ме викат…

 

Пея си всеки ден сам – и успява

Семето в мене и Плод да ми дава!

 

…Никой не може от мен да я вземе:

ПЕСЕН НАРОДНА –

и с Приказно Семе!

 

2016