НАРОДНАТА ПЕСЕН

На народната певица

Милка АНДРЕЕВА

 

Мило е, мило и драго

кака ми да ме облича!

 

Ангели литват над прага –

дрехите на мен затичват!

 

…Ехо на Песен от Птички

литват надеждно с Пчелички!

 

Весела Песен запявам –

АНГЕЛИ стигам със Здраве!!!

2019