МЕРАКЪТ ПАРИЧЕН

440 години от рождението на Мария МЕДИЧИ

(26 април 1575 – 4 юли 1642)

(Съвременен реален и метафоричен отвъден диалог между Мария МЕДИЧИ и италианския писател, художник и политически деятел Масимо ТАПАРЕЛИ – АДЗЕЛИО, деец за обединение на Италия)

 

 

– Кой го подтикна към тази измама?!

– Тръгна безследно. Вече го няма…

– Ти го следеше. Кажи ни! Редно е.

– Ортак намесен – с водата ледена…

– Негов човек ли?! А днес и двамата

с водата ледена крият измамата…

– И защо ли ще те учудват

тези най-земни жестоки лудости?!

– Луди за връзване богати станаха

и умни мълком за тях се хванаха…

С кашата ледена ясно ми стана –

всеки мерака паричен захвана…

 

– Братко, мерака паричен е вълчи –

всеки от него вредом се гърчи…

А бедите големи са – няма

показно-слънчева явна измама…

 

 

1995, 2015