ЛЮБОВНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ

На Любо КИРОВ

 

Любовно ме поглежда

всеки женски поглед…

 

Кикоти се наум,

но тайно все се моли:

„Рога си имаш…

Аз ще ги завържа.

В Душата моя влизай:

и Аз ще се отдам набърже…“

2021 г.