КРАТКИЯТ ЗЕМЕН ЖИВОТ

Посвещавам съкровено

на моите деца!!!

Експерименти – колкото искаш

в краткия Земен Живот…

Радост поискаш – завъртват те в Риска

и ти нахлузват хомот…

 

После те дебнат – да не поемеш

истински път без хомота…

…Дръзко посяваш си своето семе –

но е отминал Животът…

 

2015