КОНЕТЕ

2567 години от рождението на КОНФУЦИЙ

(551 пр. н. е – 479 пр. н. е.)

(Съвременни отвъдни прозрения

на КОНФУЦИЙ)

„Това, което е трудно да се направи,

е редно да се прави с голяма настойчивост.”

КОНФУЦИЙ

Конете обичат да тичат

аз литна ли с тяхната сила!

 

…Небето и мене обича –

фантазно ме движи

със конската милост!

 

Умът на Конете е божи!

 

И моят ли Ум е такъв?!

 

Целувките носят ми

най-най-възторжия –

и аз съм до Бога най-пръв!

 

…Йогийското чувство за вярност

с Конете ме литва

в Добра Надпревара!

 

1991, 2016