ИЗГРЕВНИТЕ ОЧИ

108 години от рождението на Александър ТВАРДОВСКИ

(21.06.1910 – 18.12.1971)

 

„Аз нямам нищо общо със войната…“

Александър ТВАРДОВСКИ

 

Аз нямам нищо общо със войната…

„Творяха я“ разбойници парични…

А ангели със Изгревната Святост

разбираха се мълком. И отлично

довеждаха Народа до Победа!

 

…Овации Народ не ще да гледа,

събуди ли се в своята Победа!

 

Крещят единствено предатели –

и искат

и Изгревни Очи да пращат

в смъртни рискове…

 

2018