ИЗВОР НАУЧЕН

Съзнание имаш,

че винаги можеш

Извор Научен

да разтревожиш…

 

Мисловни геноми ли?!

Те ще помогнат

една твоя помощ

да бъде разтрогната…

 

От твоята завист

и злоба ще вземеш

надеждни юмруци

от Нашето Време

 

…Язвително мъдър

и гневно туширан,

набожните нотки

ще хванеш за шията.

 

Естествено важен,

ти вече ще движиш

във нужни провали

пресметнати грижи…

 

А Изворът – той ли?!

Ех, нека пресъхва –

китайско доверие

нали ще лъхва?!

 

… И може би вече

е нужно с въздишка

емблемно да скачаш

на „кришка-мишка”?!

 

В Живата ли ? Нека

веднъж днес и Ти

да си затворил

Научни Врати!

 

…И Извори няма

да мислят, че могат

със честно достойнство

да стигнат до… Бога.

 

1994, 2008, 20015