ЗЕМНАТА ВЯРА

115 години от рождението на Михаил ШОЛОХОВ

Милост ще имаш към Земните Хора

халите в тях ли пребориш…

 

Истини Нужни ти ще даряваш,

лесно премахнеш ли злобните брави…

 

Шанса да бъдеш

обичан от всички

лесно се стига – но с трудни привички…

 

…ОБИЧ ли носиш във себе си, можеш

хитро и мъдро – и без тревожене

още и още, и още

Вярата Божия

в Земната Вяра

безсмъртно да сложиш!

2020