ЗВУЦИТЕ НЕБЕСНИ

268 години от рождението на Антонио САЛИЕРИ

18 август 17507 май 1825

 

Садист не съм. На никого не съм завиждал.

Любов изпитвам точно към Добри Сърца!

И вая Звуците Небесни със загриженост –

Епохи те да бъдат и Слънца!

 

…Разбирам Хората – те всичко могат, щом за Слава

и своите таланти си продават.

 

…Аз никога към Чужда Слава не посягам –

на чужди упреци слуха си не допущам:

тогава с Божа Музика ЗЕМЯТА ще пробягам,

от Обич ще издигна във Небето и обуща.

 

…Недейте ме упреква за съмнения неверни –

излишно е да споря аз за Музика Безмерна!

 

…Обичам и Земята, и Небето,

а днес със БОЖА МУЗИКА ви светя!!!

 

18 август 2018