ЗА ПЪТЯ КЪМ РАЯ

Скъпи ДАН,

нека и през НОВАТА 2015 година

творческото ти Слънце топли със загадъчни кодове нашето явно дневно съзнание! Жив и здрав! И все така с плодородни жестове!

 

От писателя, поета и литературния критик

Димитър КОСТАДИНОВ (Бел БЕЛИЛА)

                                       гр. Бургас, България

На Дан БРАУН

Дълга опашка мъглата ли има

или секретен е нейният код?!

 

…Ангели – топли и в лютата зима

най-най-спокойно посочват ни брод!

БОГ е предсказал на тях, че ще могат

Рай да изграждат чрез Код от Възторга.

А от душите им – че ще сияят

умните мисли за Пътя към Рая…

 

…Нощем и денем – в душите ни земни –

днес пак се лута Човешкото Време…

 

Декември 2014, гр. Бургас, България