ЗАВИСТЛИВИТЕ И ЧЕСТНИЯТ

Да провалят един човек

имат си връзки винаги…

Мислят си:

„Ще го изправим сам пред юрдек –

имагинерно Той да загине…”

 

ТОЙ е мъдър – и с гълъби литна

ъглообразно, еднопосочно…

Те тогава тайно опитаха –

Радостта му с отрова отсрочиха…

 

…Те са до днес на бряг ненужен –

никой не иска със тях да се срещне.

Но из градско и тайно съдружие

пак са дяволи или пък вещици.

 

1975, 1982, 2008, 2015