ЖИВОТЪТ НА БЕДНИТЕ

150 години от рождението на Рубен Дарио

(18 януари 1867 – 6 февруари 1916)

Никарагуански поет, писател и журналист

Рубинов ли блясък все властва в главите на богаташи –

егото на богаташи всички ли бедни пердаши?!…

 

…Всеки родител ли знае

каква е съдбата и негова, и на детето му?!

Някои дяволи свръх богаташки ги мятат във клетки…

 

Дар божествен богати на бедни не дават –

и с вироноса усмивка

шамаросват на бедния всякакво чакане.

 

…О, Животът на бедните

като жаби бездомни жалостиво ли кряка?!…

 

2017