ЖИВОТНИТЕ ЖЕНСКИ

181 години от рождението на Марк ТВЕН

(30 ноември 1835 – 21 април 1910)

(Отвъдни реални и метафорични наблюдения

на Марк ТВЕН)

 

Малко са тези, които

близък приятел могат да питат:

„Аз ли съм Том Сойер винаги

влюбени в мене щом ме настигат?!“

 

…„Радвай се, братко“ – казвам накратко.

„Колко си малък! А вече си жалък…“

 

Той или те не униват,

а пъчат полови гриви…

Всичките сякаш сред стадо създадени,

и от стадото все са продадени…

 

…Ето ги днес: на пазара е всеки.

Всеки си търси най-женски пътеки.

Но на животните женски остава

на най-богатите  да ги продават…

 

1985, 2010, 2016