ЖЕНИТЕ

„Жената винаги съчувства за раната,

която не е нанесла самата тя.”

Жан АНУИ

Жеравни пориви! Много са, много…

Ангели все ми ги пращат от БОГА!

 

Никой не знае Те с мен ще „играят ли”…

Ангели знаят – но тайно си траят…

 

…Нежни са днеска, а утре умеят

углавно да ме препънат от кея…

 

Искам ги все да са нежни и мъдри –

не да се къдрят със „дяволски къдри”…

 

2016-06-11