ДУШЕВНИЯТ БРАДВАР

121 години от рождението на Всеволод Иванов

Да – Клаузите твои бяха тайни:

и носеха за всеки трайни рани…

 

Разсеяно се правеше на скучен –

и всеки факт докрай си го налучкваше…

 

Любовното ти чувство беше толкова –

на всеки да насаждаш трайна болка…

 

Мисловен беше – упорит ловец:

отбрана знаеше като школуван спец…

 

Мутирано припрян – със исторична точност,

часовника си винаги отсрочваше…

 

Вулгарно подплатен със факти тайни

озъбваше обекта си с Душевни Рани…

 

…Лишен от чистотата на човешки чувства,

излагаше на гибел и хора на изкуствата.

 

…Какво накрая си получил ли?!

Децата ти да страдат

от твоите все тайни и душевни брадви.

 

1995, 2005, 2016