ДУХОВАТА МУЗИКА – БУРГАС или ПРАЗНИК НАРОДЕН

Ще засвири оркестърът… Пак ще засвири!

Утре е Празник Народен!

А Общината ли?! Знае му „дирите” –

с него народните чувства избродва…

 

И се заслушват бургаски младежи

и анонимни таланти със будност…

Тука е южното морско крайбрежие –

Слънцето грейва със радостно чудо!

 

2016