ДОКАРВАНЕ НА КЛИМАТ

2074 години от рождението на Тит ЛИВИЙ

(59 пр. Хр.17 сл. Хр.)

(Съвременни отвъдни прозрения на Тит ЛИВИЙ

към съвременен учен с пространни интереси)

 

Ти си отдавна подготвен Професор!

Само на Оня Свят ще те зарадват.

Тука – над тебе – облак надвесваха

и ти размахваха брадва…

 

Лесно се мачка, който отстъпва

или във себе си искрено вярва…

 

Всичките титли ли?! Взимат ги тъпите –

истини само в пари са набарали…

 

Йодните пари ли?! Тях все ги взимат,

щом със пари си докарват и климат…

 

1982, 1993, 2015