ДОБРОВОЛНОТО РОБСТВО или РОБСТВОТО ПО ПРИНУДА

2452 години от рождението на ИЗОКРАТ

(436 пр.н.е. – 338 пр.н.е.)

 

(Съвременни отвъдни прозрения на ИЗОКРАТ

с ораторски и памфлетен маниер)

 

За мене бракът е достойна институция!

И много свято за Душата място!

Защо за някой стана опера за глухи звуци

и Дървото Плодно, навсякъде окастрено?!

 

…Отричат всичко –

и в Любов като в храна надничат:

като в храна най-гнусна и най-тричава…

Робуват на държави чужди само за парите –

а в своята родина гинат майки със бащите…

 

…Такава е съдбата точна

на всичките души, учудени.

И никоя не поема Риска

от Робството да ги пробуди…

 

1996, 2016