ДНИТЕ РОЖДЕНИ

На Иван ГРАНИТСКИ

 

И в Дните Рождени ний сме Приятели –

ангели все във Душите ни светят!

На Мъдри Мисли все сме ваятели!

Господ ни казва че сме ПОЕТИ!

 

Радости носим на Хора Добри –

нежно сияем със Думи-Искри!

 

Искаме всички все да са Честни –

тъй може би ще станем Известни!

 

…Скоро ще можем навред с Красота

Изгреви да ни отварят Врата!

 

11 септември – 24 декември  2020 г.