ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА

120 години от рождението на Георгий ЖУКОВ

(1896 – 1974)

(Съвременни отвъдни прозрения

на маршал Георгий ЖУКОВ)

 

Тук е тържествен марш на Парада –

ритъм от Музика Вечна!

И преминават тук – на Площада –

всички военни

със Дух на сърдечност!

 

Умни и смели, и верни

всички в Парада излизат

да ни покажат Доверие

с Обич към родната визия!

 

Можем сега тука с милост

Свобода да покажем –

колко е нужна най сила

в новата слънчева важност!

 

Фино и много високо

стига Парадът ни искрен!

…Нека да няма жестокост

в нашите чувства и мисли!!!

 

1975, 2016-05-09