ДАРЯВАНЕ НА ОБИЧ

305 години от рождението на Дени ДИДРО

(5 октомври 1713 – 31 юли 1784)

 

Денонощно живея с Човешко Съзнание

и Плодът ми все на глава човешка прилича…

 

Дишам със мозъка свой и дарявам

Думите Мъдри на хората здрави.

 

…Радост е да си с глава човешка.

ОБИЧ дарявам!

И все без грешка…

 

5 октомври 2018