В ПЪТЯ НАУЧЕН

На М.

Маг ли си или си с Тайна Научна,

рана ли в Ада, най-тайно проучена?!…

 

…Господ не бях, но научих внезапно

Огън ли беше, от дявол натрапен…

 

… Можех – и знаех, че в Патя Научен

Истини вражи на мен ще се случат.

 

…Тайно и явно – със гробен шамар –

крачех до враг… Той ме водеше в бар…

 

Опожарен беше бара – а аз

вече останах без поглед и глас…

 

2008, 2015