В НАУКАТА И В ПОЕЗИЯТА

Там – в Науката достойна

не сполучих:

завистта на другите ме съкруши…

 

Но ПОЕЗИЯТА ме научи:

„Личното достойнство ще те утеши…“

 

…Днес –

смирен и тих,

но и достоен –

сълзите във себе си не роня.

 

Имам ИЗГРЕВА! И с него ходя:

и Душата си

със Светлите Души избродвам…

 

2016