В КОСМОСА ВЕЧЕН

На проф. Стамен СТАМЕНОВ –

български и световен уфолог

Да стана богат ли?! Ех – не не, не мога!…

Аз как ще общувам със Мисли от БОГА?!

 

Аз СТАВАМ Мисловен… Със Космоса искам

Мисловен да бъда с най-земните Рискове!

 

…Да – Егото Земно с Пари все кормува:

но супер-паричните с Пари Смърт купуват…

 

…А супер-богати живеят ли вечно:

Трудът им дали е Космично-Сърдечен?!

 

Ах, супер-богати завиждат си мрачно –

мизерно израстват, военно все грачат…

 

…Ех, може би време е да се събудим –

най-чудния Космос Мисловно да чудим!

 

От Братство и Вяра, и ОБИЧ СЪРДЕЧНА

във Космоса Вечен да бъдем НАЙ-ВЕЧНИ!!!

2019