ВИНОТО И ИНТИМНИТЕ ВЕНИ

С титли и без титли все

твоят кон е ненаяден –

озлобено все пасе

и очи на други вади…

 

Фино се оригва… После

идиотски ще опита

ябълките все по-вносни –

със копита ще зарита…

 

…Дамаджани ли със вино

все си носила най-явно.

Явно и небето синьо

ставало дъждовно-славно!

 

Нощ се спускала тогава

унесно-любовна, ценна:

ваяла е срамна слава

с твоите интимни вени…

 

2005, 2007, 2011, 2018