БОЛКАТА ДУШЕВНА

Имаш уши и имаш очи –

можеш да слушаш и можеш да виждаш…

Сам си преценяш кой те гълчи,

кой ти завижда и кой те обижда.

 

Ето – когато си вече на власт –

райски се грижиш да бъде светло!

Мислено всеки с предателски глас

нагло ти праща обиди и клетви…

 

…Как и устроен човек, че завижда,

а е и злобен на собствен съратник?!

Болка душевна ли?! Тайно се движи –

роб да те прави , а не ваятел…

 

…Любиш ли истински земните грижи,

имаш достойни добри приятели!

 

1977, 2017