БОЖЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

На народния певец

Лазар НАЛБАНТОВ

Лаят на кучета предупреждава:

„Залезът идва, крадци се задават…“

 

Радост ги спира: с Песен Народна

Най-най Комшията страхът избродва…

 

…Люлки люлеят пак майки сърдечни,

баби запяват все песните вечни!

 

Нека Народната Песен предава

тайно и явно Божествено Здраве!

 

…ОБИЧ ни носи Народната Песен –

всичко в Живота така е по-лесно!

2020